Berth hade ett frejdigt och humoristiskt kynne och var alltid snabb och slagfärdig i replikerna, med en klar uppfattning om sakernas tillstånd. Berth hade talets gåva och var inte sen med, att säga sin mening och förklara sin ståndpunkt.

Det var därför naturligt, att han anställdes som teknisk försäljare inom marknadsavdelningar på olika arbetsplatser. Berth började sin karriär i Skellefteå på Skega Gummifabrik AB, med många affärsresor inom och utom landet. Han fortsatteen kort tid som entreprenör inom snöskoterbranschen i Östersund. Senare anställdes Berth som marknadsansvarig inom SSAB, Oxelösund. Han var även utlandsstationerad för SSAB i Sydostasien under många år och utvecklade marknaden där. Han trivdes bra med sitt jobb, men saknade familjen de perioder de var kvar i Sverige. Före Berth gick i pension, 2007, fortsatte han några år som Marknadsansvarig med stationering i Oxelösund.

Berth berättade ofta varmt om sin kära familj, bror och sina barnbarn. Han månade verkligen om de nära och kära. 

Berth var en omtyckt, pigg och utåtriktad person, som trivdes i människors sällskap och de med honom. Han hade alltid glimten i ögat. Berths vänner uppskattade honom mycket för hans rättframma och gemytliga sätt. Han utstrålade en enastående energi. Många var dessutom alla de fritidsprojekt, som genomfördes under hans aktiva ledning. Berth och familjen byggde bl.a. en fjällstuga i Duved, som var deras ögonsten. Berth var en duktig skidåkare och friluftsmänniska, ett intresse, som han delade med familjen.

Berth var aktiv i sällskapslivet och deltog med entusiasm i Rotary, Odd Fellow och Seglarklubben i Oxelösund.

Berth deltog nästan alltid, tillsammans med sin hustru Margun, i de olika bergsmannaträffar, som han själv och kurskamraterna ordnade. Fyrtioårsjubileet 2007, arrangerade Berth och hans hustru Margun i Oxelösund strax före hanspension. Det program, som de hade satt ihop var mycket uppskattat av Berths bergsmannabröder med respektive.

Våra tankar går främst till Berths hustru Margun, familj och anhöriga. Berth är mycket saknad av oss alla.

För kamraterna på Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för bergsvetenskap, Bg 67.

Karl-Johan Jönsson