Litteratur

Lars Lönnroth

Geijerarvet – En släkthistoria om dikt och galenskap

Atlantis förlag

Avfall, vad betyder ordet? Dels betyder det skräp och sopor. Men också något helt annat: att överge en tro eller lära som man tidigare har omfattat.

Så var fallet med filosofen och diktaren Erik Gustaf Geijer. Från att ha hyllat traditionella konservativa idéer gjorde han i slutet av 1830-talet helt om. Hans "avfall" kom att prägla eftervärldens syn på honom.

Vad som egentligen hände var att han övergav den av tysk efterromantisk filosofi präglade mentalitet som härskat i Sveriges lärda kretsar, för att i stället anamma en mer saklig syn på samhälle och individ.

Om Geijers rika författarskap har Lars Lönnroth inte mycket att säga. Det som intresserar honom är de personer som stod Geijer nära eller som var förenade med honom genom släktband.

Bokens 20  kapitel har rubriker som "Vad familjen ärvde", "Anna och Hugo Hamilton" och så vidare. Det är mycket så kallat fint folk som figurerar. Ett kapitel har rubriken "Statystriden" och gäller den staty som än i dag kan beskådas i backen nedanför Uppsala universitets entrétrappor.

Bokens sista kapitlet tar upp en dyster aspekt av arvet. Liljebjörnska sjukan kallades det som i dag heter bipolär sjukdom. Geijer själv gick fri men flera i hans släkt drabbades.

Lars Lönnroth har veterligt klarat sig undan och skriver en väl avvägd prosa. "Geijerarvet" bjuder bitvis fängslande läsning och kan rekommenderas alla med intresse för vårt litterära arv.