– Förutsättningarna kunde inte vara bättre.

Det säger Susanna Janfalk, 57, som i sammanhanget lyfter fram den nya museibyggnaden, de berättande magasinen och personalen.

I januari 2020 påbörjar hon sitt arbete som ny länsmuseichef för Sörmlands museum. Nuvarande chef, Karin Lindvall, går då i pension.

Artikelbild

| Sörmlands museum.

Janfalk, som i grunden är kulturvetare, har de senaste 15 åren arbetat som avdelningschef för samlingarna på Nordiska museet och som intendent på Arkitekturmuseet, nuvarande ArkDes. 

Mikael Palo, verksamhetsområdeschef för kultur och utbildning i Region Sörmland, är nöjd med rekryteringen.

– Jag är förvissad om att Susanna kommer att gå in i arbetet med stor respekt för museets besökare, medarbetare och all kunskap och kompetens som finns, säger han.

– Jag ser fram emot att museet fortsätter utvecklas till att bli både mötesplatsen för historia, konst och slöjd, och en samhällsaktör som kan utgå från berättelser, människor och skeenden.