På Susanna Janfalks kontor på Sörmlands museum ligger häften och dokument om museiverksamheten prydligt uppradade över en fem meter lång bänk. I anslutning har det lämnats en lapp: "Susanna, välkommen och lycka till!", skrivet av hennes företrädare, tidigare länsmuseichefen Karin Lindvall.

– Det är lite att gå igenom, säger Susanna Janfalk, och skrattar.

Den första januari tillträdde hon officiellt som Sörmlands museums nya länsmuseichef och den här veckan har hon på allvar börjat organisera sig i museilokalerna på Tolagsgatan i Nyköping.

Artikelbild

| Närmast i Susanna Janfalks kalender: Möten med alla enhetschefer och studiebesök och prao på Sörmlands museums alla verksamheter.

Närmast kommer Susanna Janfalk från Arkitekturmuseet där hon arbetat som intendent och från Nordiska museet där hon fungerat som avdelningschef för samlingarna.

Vad tar du med dig från de erfarenheterna?

– Att samlingarna verkligen är basen för museal verksamhet och att det är viktigt att fortsätta samla och dokumentera för att hålla sig relevant och hänga med i sin samtid. Det tycker jag också att Sörmlands museum är bra på. 

Samtidigt menar Susanna Janfalk att insamling aldrig får ta överhanden av verksamheten.

– Det finns en risk när man arbetar med bevaring att förmedlingen glöms bort. Jag har jobbat för mycket med utställningar för att veta att man inte kan hålla på så. Man kan inte samla, låsa och slänga bort nyckeln. Vi samlar för att visa.

De senaste åren har det nya huset i Nyköping stått i fokus, med nybyggnadsprojekt och renoveringar, inflytt och etablering. Nu väntar nästa fas, förklarar Susanna Janfalk.

– Det är ett nytt läge nu där jag tänker att mycket handlar om att återerövra regionen och komma ut mer. Vi ska försöka arbeta mer med regionala samarbeten, samtidigt som vi naturligtvis ska låta det nya huset blomma ut. 

Kan det bli tal om nya samarbeten?

– Jag ska först och främst lära känna dem som redan finns. Vi har Region Sörmland, vi har Scenkonst Sörmland, biblioteken, skolorna, äldrevården med mera. Jag kan inte peka på några nya samarbeten förrän jag har förstått vad de befintliga innebär.

Däremot finns det tankar om hur den egna verksamheten kan komma att utvecklas framöver, inte minst vad gäller det nya huset i Nyköping.

– Man skulle kunna ha konserter, och utveckla och använda området runt omkring huset. Vi har pratat lite om en lekplats här utanför. Det är ett fint område, med ån och slottet i närheten. Möjligheterna till uppsamling är stora.

Finansieringen då? Så sent som i november träffade Länsmuseernas samarbetsråd kulturminister Amanda Lind (MP) för att uttrycka sin oro över länsmuseernas pressade ekonomiska situation. Tidigare museichefen Karin Lindvall har också uttryck en oro, även om hon menade att Sörmlands museum inte omfattas av någon kris. Susanna Janfalk delar den uppfattningen.

– Jag tror att många länsmuseer har det tuffare än vad vi har. Som alltid i såna här lägen behöver man såklart fundera över vad man ska lägga tid och resurser på men det här är en verksamhet som Region Sörmland satsar på och vill ha.

Slutligen, besöksstatistiken. För Sörmlands museum kom de sammanställda siffrorna i tisdags. Utfallet för 2019: 140 000 besökare varav 70 000 räknas till det nya huset.

Anser du att det är godkänt?

– Det tycker jag, men det kan och ska bli bättre. Det är bra att det är tydligt att vi har besökare på våra andra platser och inte bara i huset. Sedan är det naturligtvis så att om man satsar så mycket på huset så ska vi ha ännu fler besökare hit. Några målsiffror är jag däremot inte beredd att sätta än.