Det var vid en inspektion på ett bageri i södra Stockholm i september i fjol som det uppdagades att arbetare inte fått tillräckligt med dygnsvila. Det bryter mot nattarbetsförbudet i arbetstidslagen, menade Arbetsmiljöverket som ansökte om att få kräva sanktionsavgift.

Företaget, som är registrerat i Trosa, protesterade. De menar att de nyligen tagit över driften av bageriet efter en konkurs, och inte hunnit teckna kollektivavtal ännu. "Det är helt orimligt att en nystartad verksamhet, på grund av dessa omständigheter, ska påföras en sanktionsavgift om 160 000", hävdar ägaren.

Förvaltningsrätten gick alltså på verkets linje, och godkände kravet.