Den rekordvarma sommaren 2018 infördes bevattningsförbud runt om i Sverige eftersom nivån i grundvattentäkter var låg. Detta skedde även i Gnesta kommun.

För Björnlunda, som får sitt vatten från en ytvattentäkt, det vill säga en sjö, hävdes bevattningsförbudet under hösten 2018. Men för Gnesta, Laxne och Stjärnhov har bevattningsförbudet fortsatt att gälla.

Men från och med torsdagen har bevattningsförbudet alltså hävts för Laxnes del. Även i Trosa har förbudet hävts. Detta för att vattennivåerna för den grundvattentäkt som förser Laxne har återhämtat sig. 

– Det är på grund av att det varit en extra regnig höst, säger VA-chef Cecilia Weistrand.

För Gnesta gäller förbudet fortfarande, men för Stjärnhov kan förbudet komma att hävas inom den närmsta framtiden. Även där har vattennivåerna återställts, men kommunen håller på med arbeten på vattenverket där.

– Vi håller på att borra en ny brunn och vill inte fresta på systemet när vi gör den kompletteringen till verket. När den är klar och om nivåerna fortsatt ser bra ut hoppas vi kunna släppa på förbudet även där. 

Hur ser det ut för Gnestas del, kan man sia om förbudet kan komma att släppas även där?

– Nej, det kan jag inte säga. Det beror på väderförhållanden, säger Weistrand, och fortsätter:

– Såhär års är det inte så många som vattnar, och bevattningsförbudet är mer en signal om att det är viktigt att spara på vattnet. Duscha kort tid, se till att inte kranar och toaletter droppar och rinner.