Enligt Ann Malmström, förvaltningschef, var bakgrunden till avstängningarna och att personalen fick gå klagomål från medborgare.

En bild som Kommunal inte delar.

– De har sagt upp våra medlemmar, vilket vi har ogiltigförklarat eftersom uppsägningarna saknade saklig grund. Enligt oss handlar det här snarare om arbetsmiljöproblem och arbetsledningsproblem, säger Therese Huru Edberg, ombudsman för Kommunal Öst. 

Artikelbild

| Therese Huru Edberg, ombudsman Kommunal Öst.

Hon beskriver en utdragen process där man slutligen landade i överenskommelser. Men ur hennes och Kommunals perspektiv har kommunen agerat fel.

– Vi har haft förhandlingar sedan december. Överenskommelser är gjorda, och vi har skött förhandlingen men själva överenskommelsen är något medlemmarna själva valt att ingå i, så de detaljerna får de berätta om. Men självklart anser vi att arbetsgivaren har gjort fel. Korrekt är det inte. 

När tidningen pratade med förvaltningschef Ann Malmström om arbetsmiljön sa hon att den förbättrats. Therese Huru Edberg beskriver i stället en ovilja att ta tag i problem med arbetsmiljön.

– Det jag sett utifrån är att man gått kort om folk. Då har vi personer som signalerar att det här går inte, men de blir inte lyssnade på. Ledningen tar inte tag i problematiken, utan går den här vägen i stället. Vi har eftersökt handlingsplaner, vilket inte finns, och vi ser att man kunnat göra på flera sätt för att få till en välfungerande arbetsplats. Vi vill arbeta med kommunen för att ta frågan framåt, men vi tycker inte vi får gehör, säger hon. 

De här klagomålen som kommunen tagit upp, vad säger ni om dem?

– Det jag kan se är att klagomålen handlar om en stressig arbetsmiljö för våra medlemmar. De har sagt att det är tufft och sagt stopp, hit men inte längre, vilket de gjort för att de velat göra situationen bättre. Men då gör kommunen såhär, säger Therese Huru Edberg, och fortsätter:

– Ingen ska behöva vara rädd för att bli uppsagd när man signalerar om ett problem. 

På frågan om det här fallet är ovanligt, funderar hon lite innan hon svarar.

– Vi ser att det händer saker i kommunerna, men inte att man agerar på det här sättet, såhär starkt. I Gnesta kommun händer flera saker vi är bekymrade över och Gnesta kommun känns inte som en attraktiv arbetsgivare i dagsläget. Ser vi på bemanningen i hemtjänsten nu och framåt behöver man mer folk, men vem vill arbeta i en kommun som gör såhär?