Det var under 2012 som alla elever från Frejaskolan arbetade med konstprojektet Mitt Gnesta, tillsammans med Art Lab Gnesta. Det resulterade i ett konstverk med 129 stycken färgglada trappsteg med olika mönster. Den 23 maj 2013 invigdes projektet, som fick stor uppmärksamhet. Gnesta kommun bestämde sig för att köpa in trappan som ett konstverk. Kommunen beställde nya trappsteg av ett väderbeständigt material. För att skydda trappan mot det slitage som uppstår under vintern med sandning och snöskottning, monteras konstverket ner under vinternmånaderna för att sedan monteras upp till våren igen.