Kostfrågorna i Gnesta ligger sedan ett par år tillbaka under barn och utbildning, och det är nämndens ordförande Linda Lundin (S) som nu har bestämt sig för att häva beslutet om att sluta ta emot kontanter.

– Vi tycker att det är viktigt att ta emot kontanter. Det är inte okej att bli nekad lunch på det här sättet, säger hon.

Enligt Linda Lundin togs beslutet av tjänstemän, utan att först förankra detta med politiken.

Artikelbild

| Linda Lundin

– Vi har meddelat att det här är en politisk fråga och inget som en enskild verksamhet i kommunen kan fatta beslut om. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor i Gnesta.

När tidningen når Sten E Karlsson, som inledde protesterna mot kommunen, har han inte hört nyheten ännu.

– Det var ju trevligt att höra. Det är hög tid att folk börjar protestera mot det här.

Sten E Karlsson, som själv har en bakgrund som kommunpolitiker för Miljöpartiet, håller med om att det här är en politisk fråga.

– Jag ser det som tillfredställande att det här kommer upp på det politiska planet. Det är där den här frågan hör hemma, säger han.

Möjligheten att köpa lunchkuponger på medborgarkontoret på biblioteket i Gnesta har fått positiv respons och kommer att finnas kvar, menar Lundin.

– Det finns vissa önskemål om att slopa kontanthantering i kommunen, men vi kommer att ta emot kontanter tills politiken har beslutat något annat. Det här är en principiellt viktig fråga, säger hon.