Den här gången är det kommunens pensionärs- och omsorgsråd (KPOR) som har lyft frågan.

I ett brev till nämnden skriver pensionärsorganisationerna att många äldre i Gnesta är fortsatt oroliga över de långa väntetiderna till att få en plats på äldreboende. Som SN tidigare rapporterat var trycket rekordhögt i vintras, då som mest 19 personer med beslut om en plats stod i kö. Sedan dess har situationen dock ljusnat något, enligt socialförvaltningen.

Frustunagården flyttade nyligen till det nybyggda boendet Strandhagen, som har två färre rum. Minskningen av antal platser har mött kritik, och kommunen har svarat med "gummibandsplatser" på gamla Frustunagården, där flera andra verksamheter också har flyttat in. KPOR vill att en avdelning ska öppnas igen på mer permanent basis.

– Det är anmärkningsvärt att antalet platser inte har utökats, säger Gunilla Bränström, som representerar SPF seniorerna i rådet.

Förvaltningschefen Ann Malmström menar i ett skriftligt svar inför nämndens möte att befolkningen visserligen blir allt äldre, men att det inte finns något likhetstecken mellan hög ålder och behov av plats på äldreboende. Hon hänvisar också till en pågående revidering av lokalförsörjningsplanen, där läget ska analyseras närmare.

– Vi skulle vilja ha lite mer precisa svar, vi tycker att det blev lite luddigt, säger Gunilla Bränström.

Rådet överväger nu att skicka ytterligare ett brev till kommunen.