I slutet av sommaren var markarbetena vid Hagstumosse klara, och tomten har sedan dess stått redo för bygget av en ny sporthall. På kommunfullmäktige den 1 oktober klubbades upphandlingen sköts då fram. Även den gången tog GFAB emot anbud och konstaterade att det blev för dyrt.

– Det liknar ju en parodi om jag ska vara ärlig. Man borde ju ha ett hum om vad en sådan här hall kostar innan man går ut, menar en person med viss insyn i ärendet.

Kommunens fastighetsföretag har nu gått ut med en ny upphandling, alltså den tredje i ordningen, i hopp om att hitta ett företag som kan bygga sporthallen utan att budgeten spricker.

Artikelbild

Hans Persson, vd på Gnestahem och Gnesta förvaltnings AB (GFAB).

Är budgeten på 60 miljoner för stram?

– Nej, vi ska klara det. Det är den ram som är satt, sedan vet man aldrig vad marknaden säger, säger Hans Persson.

Är inte upphandlingen ett tecken på att marknaden tycker att priset borde vara högre?

– Nej, säger Hans Persson.

Några diskussioner mellan GFAB och politikerna om att få mer pengar till projektet ska inte ha förekommit än.

Hur upphandlingsproblemen påverkar tidsplanen är för tidigt att säga, enligt Persson. Men hoppet att sporthallen ska vara färdig under nästa år är inte helt släckt.

– Det kan gå, men det beror på många saker. Överklagas upphandlingen, vilket man har rätt att göra, tappar vi tid direkt, säger Hans Persson.