Katrineholms fastighetes AB vill bygga hyreslägenheter på fastigheten Vitsippan 12, som ägs av Katrineholms kommun. I september 2015 påbörjades arbetet med en ny detaljplan för området, då den tidigare detaljplanen från 1959 endast tillät bostadsbebyggelse i tre våningar. Sedan dess har turerna varit många: Länsstyrelsen och Sörmlands museum pekade på att områdets kulturmiljövärden är av riksintresse och solstudien har visat sig vara undermålig och gjorts om. 

Den nya detaljplanen klubbades i bygg- och miljönämnden 22 maj 2019 och överklagades av grannen, Fridhem fastigheter. De ansåg att sjuvåningshuset ter sig bombastiskt och skuggar deras fastighet på andra sidan Trädgårdsgatan.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagan. I domen framgår att "Det anses ofta oundvikligt att byggnader inom tätbebyggda områden tidvis kommer att skugga varandra."

Artikelbild

| Den nya detaljplanen för kvarteret Vitsippan har fått grönt ljus.

– Det är positivt för oss som vill expandera, säger Ingmar Eriksson, vd för KFAB.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ritningar, med mindre lägenheter där man nyttjar ytan effektivt. Planen är att bygga fyravåningshuset längs Malmgatan först och sjuvåningshuset på Trädgårdsgatan i etapp två. De ska sammanlänkas med en portal.

– På Malmgatan har vi ett garage som håller på att vittra sönder i armeringen och det behöver vi ta hand om i första hand, säger Ingmar Eriksson.

Preliminär byggstart är 2021 eller 2022. Först ska ett nytt hus byggas i kvarteret Pantern.