Utredningen har avsikten att uppmärksamma utvecklingsmöjligheter inom fritidsverksamheten i Nyköping - med fokus på öppettider, lokalisering, arbete kring jämställdhet, social sammanhållning, integration och personalens kompetens. Under hösten 2016 och början av 2017 besökte kultur- och fritidsnämnden de totalt nio föreningsdrivna fritidsgårdarna i kommunen. Resultaten från besöken redovisades sedan i utredningen under rubriken "Bedömning av framtida behov". Där står det att "Verdandi saknar i stort sett besökare - och verksamhet" - något som upprör Karin Johansson.

– Det låter ungefär som att vi skulle ha haft stängt. Vi har alltid haft besökare och personal på plats under våra öppettider, och rapporterar årligen in till nämnden om verksamheten. Så väljer de att basera utredningen på ett kort besök.…

Besöket skedde hösten 2016 då Verdandi delade lokaler med Långbergsskolans fritidsverksamhet.

Artikelbild

Ahmed, 15, bor i Brandkärr och brukar besöka Verdandis fritidsgård i nästan dagligen.– Det är en bra verksamhet och bra personer som arbetar här. Det är ofta mycket folk, så mycket att det blir kö till biljardbordet, säger han.

– Då hade vi öppet två kvällar i veckan och deltagandet var ganska lågt, säger Karin Johansson.

Vid årsskiftet flyttade Verdandi sin verksamhet från Långbergsskolan till Brandkärr och har i dag öppet 40 timmar i veckan och en personalstyrka på 17 personer.

– Det lägsta antalet besökare vi har haft under en dag är tolv personer, och det högsta är 135, säger Mia Thernström som jobbar i fritidsgruppen på Verdandi.

Karin Johansson och Mia Thernström har deltagit den utbildning som Nyköpings kommun har erbjudit personal på fritidsgårdarna, och de arbetar för att locka fler tjejer till Verdandi.

– Det är extra viktigt eftersom antalet killar på fritidsgården alltid har varit större än antalet tjejer, säger Mia Thernström.

I april skickade Karin Johansson in en rapport till kultur- och fritidsnämnden där hon beskrev hur många besökare och vilka öppettider de har haft sedan flytten från Långberg till Brandkärr.

Carina Wallin (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är medveten om personalen på Verdandis missnöje.

– Utredningen grundar sig på besöket vi gjorde i höstas, när fritidsgården hade sina lokaler på Långbergsskolan. Efter flytten till Brandkärr har de skickat in en komplettering gällande den nuvarande verksamheten till nämnden som vi har tagit del av och lagt till i anmälningsärendet.

Carina Wallin förklarar att utredningen startade som ett första steg i dialog med fritidsverksamheterna i Nyköping.

– Slutsatsen säger att vi ska ha en fortsatt dialog, vilket vi kommer att ha. Det känns extra viktigt med fritidsverksamheterna i Brandkärr eftersom det ligger två stora där. Jag ska ha ett möte med Verdandi och innan det vill jag inte säga så mycket mer.