För sex månader sen flyttade Hong Le till en lägenhet i Brandholmen tillsammans med sin partner. 

– Vi har en fin lägenhet här och det är skönt att kunna se vattnet från fönstret, säger hon. 

I Nyköping färdigställdes 362 lägenheter under 2019 och det påbörjade planer för 420 nya lägenheter. Jämfört med 2018 är det drygt 100 lägenheter färre. Men det minskade byggandet mellan 2018 och 2019 är inget som oroar Maria Ljungblom, plan och naturchef vid Nyköpings kommun. Enligt henne ser det ljust ut för bostadsbyggandet i kommunen under den närmsta framtiden. 

Artikelbild

| Brandholmen är en av de stadsdelar i Nyköping som vuxit under de senaste åren och fler lägenheter förväntas vara redo för inflytt under 2020.

– Det som kan påverka statistiken mellan åren är att vi har ett flertal större projekt på gång som tagit lång tid att handlägga, så som Nöthagen och i Spelhagen eller Västra hamn som detaljplanen heter, säger Maria Ljungblom. 

I Nöthagen planeras det för mellan 1000-2000 lägenheter. Enligt Maria Ljungblom beror den stora variationen i totalen i det nya bostadsområdet på vilken storleken som det i slutändan blir på lägenheterna.

Det andra större bostadsprojektet är Västra hamnsidan, där det planeras för drygt 400 bostäder. Längst i byggplanerna har man kommit i Nöthagenprojektet, där har detaljplanen varit ute för en större granskning medan planerna för Västra hamnsidan fortsatt befinner sig i ett inledande stadie.

– Men man ska vi inte glömma bort att det är inte bara är i centralorten som det byggs. För tillfället byggs det även en hel del, även om det är i närheten av centralorten, i Svalsta och Bergshammar, säger Maria Ljungblom.  

Brandholmen, som Hong Le flyttat till, är ett av område som växt sig större med åren. Den fortsatta byggnadstakten i stadsdelen har fått boende att börja ställa sig frågande till det nya byggandet. Caroline Sjöstrand, som bott i området sedan 2017, undrar till exempel varför alla grönytor byggs bort i området. 

– Se bara på den där gräsplätten där ska det byggas 19 radhus, inte för att jag förstår hur de ska få plats. Det hade varit fint att kunna ha kvar något grönt, säger hon. 

På frågan om Ostlänken har någon betydelse för byggandet i Nyköping så svarar Maria Ljungblom att hon tror att det påverkar intresset att bygga på orten. 

– Bättre kommunikationer gör det lättare för personer som bor i Nyköping att ta sig till både Stockholm och Norrköping och det gör att fler kan ta del av jobben i dessa regioner och det påverkar intresse att bygga på orten, säger hon.