Förslaget innebär är att perioden när restauranger och caféer kan ha uteserveringar uppe ska förlängas till att gälla mellan 1 april och 1 november. Tidigare har säsongen varit mellan 15 april och 1 oktober. Fatima Arnautovic som är handläggare på Nyköpings kommun berättar om förslaget. 

– Vi har sett att det finns efterfrågan på en förlängning. Det är på grund av tillgänglighet, snöröjning och utifrån andra aspekter vi har kommit fram till den här lösningen. Det här tillståndet söker man hos polisen och kommunen är remissinstans och kollar upp om det är möjligt, säger Fatima Arnautovic.  

Både restaurangägarna för Oliver Twist och McEwans har tidigare uttryckt en önskan om att få ha sina uteserveringar uppe året runt. Det var inget som kommunen gick med på utan båda uteserveringarna fick rivas. Savas Taneroglu ägare av Oliver Twist ser ingen skillnad med ett förlängt tillstånd.

Artikelbild

| Mehmet Agir, restaurangchef på Oliver Twist tillsammans med ägaren Savas Taneroglu.

– Det här är en onödig grej för jag måste ändå plocka bort uteservering. Så länge jag inte kan ha kvar uteserveringen hela året betyder det här ingenting för mig, säger Savas Taneroglu.  

Ett annat förslag är att det ska vara tillåtet med gatupratare. Gatupratarna måste vara av en speciell sort och är bara tillåtna på vissa platser. 

– Vi har sett behovet men samtidigt handlar det om att man måste hitta de bästa lösningarna för alla. Vi tittar på säkerhet och tillgänglighet för funktionsnedsatta och synskadade.  

För att få ha en gatupratare på kommunalmark krävs det ett tillstånd av polisen. Den gatupratare som kommer vara tillåten är handikappsanpassade och har en ganska hög kant. 

I takt med att det blir allt populärare att använda marschaller så föreslås det att regler ska tas fram. Förslaget är att marschaller som är elektriska ska placeras vid entrén under affärens öppettider. 

– Vi har sett folk som använder marschaller en hel del och då ville vi ha regler för det utifrån säkerhet och tillgänglighet. När det gäller marschaller och dekoration i form av till exempel blommor är det 0,5 kvadratmeter som kommunen erbjuder utan tillstånd och avgift. 

Om man vill ha riktiga marschaller måste man söka ett tillstånd hos polisen. Ett slutgiltigt beslut kommer att tas på Kommunfullmäktige under nästa år och förslaget är tänkt att börja gälla 1 mars 2020.