Projektet Fritidspoolen startades i Nyköpings kommun under våren 2017.  Idag arbetar sex personer i poolen som dagligen besöker en ny F-6 skola i kommunen för att lösa av den ordinarie fritidshemspersonalen. Så att de kan utföra planeringsarbete, utvecklingsarbeten och systematiskt kvalitetsarbete, enligt Nyköpings kommun egna arbetsbeskrivning. 

Men redan i höst  kommer Fritidspoolen försvinna medger Anci Stierna, skolchef för F-6 i Nyköpings kommun, när SN frågar.  

Kommer fritidspoolen avslutas?

Artikelbild

| Tobias Palm arbetar på Rosenkulla skolas fritidshem. "Det är tråkigt att vi inte får behålla fritidspoolen, de har varit till stor hjälp", säger han.

– Ja, den kommer avslutas under hösten. Vi har inte bestämt något datum men vi för en dialog med de anställda i poolen. 

Kommer några andra ersätta deras arbetsuppgifter?

– Nej, inte så här organiserat som vi haft det, det kommer inte finnas någon grupp som fritidspoolen där de kan lösa av en hel verksamhet, utan nu får man planera och hitta några andra lösningar inom verksamheten i stället. 

Varför ska fritidspoolen upphöra?

– Dels för att vi har byggt det här på ett stadsbidrag och staten kommer att göra om dessa, så finansieringen är väldigt osäker och så behöver vi göra en anpassning till vår budget för att närma oss den peng vi har, säger Stierna.  

På en skola som SN kontaktar var man fortfarande ovetande om beslutet.

– Oj, vi har inte hört något om det. Vi har det redan jättetufft i skolan och får vrida och vända på mycket. För oss är Fritidspoolen otroligt värdefulla och uppskattade. När de kommer är det enda gången som vi får chansen att sitta ner och planera allihopa, säger en lärare.  

På Rosenkulla skolas fritidshem arbetar Tobias Palm. 

– Vi är redan underbemannade till tänderna. Fritidspoolen har hjälpt oss många gånger när vi inte haft personal. Sen hjälper de oss så att alla i personalen kan träffas och ha planeringsmöten. Det är jätteviktigt när vi jobbar så utspritt som vi gör i skolan. De träffarna är verkligen värdefulla. Jag hoppas skolledningen tar fram ett förslag på hur vi ska jobba i framtiden, säger han. 

När SN kontaktar personalen i fritidspoolen är de själva oroliga över hur det kommer bli.

– Jag har sett lärare som gråter av lättnad när vi kommer för att vi kan avlasta dem. Under de här åren vi har jobbat har vi fått otroligt mycket uppskattning och skapat ett system för hur vi arbetar på de olika skolorna och med olika elever, nu går allt det upp i rök. Det känns inte genomtänkt, säger några anställda i poolen.