Nyköpings kommun vill skapa förutsättningar för nya industritomter och föreslår fortsatt exploatering av Björshults industriområde, enligt den detaljplan som redan ligger. För att genomföra planen måste man nu bland annat anlägga två nya gator, vilka ska gå under namnen Pantvägen och Returvägen. Industritomterna ska anslutas till det allmänna VA-nätet som då så klart också behöver byggas ut.

Kostnaden för projektering och utbyggnad uppskattas till 27 miljoner kronor, projektets saldo uppgår i dag till 2,7 miljoner kronor. Nyköpings kommun räknar sedan med att dra in 42 miljoner kronor när industritomterna ska säljas.