Det var i februari 2017 som Rickard Markström, 26, flyttade in i sin nyrenoverade lägenhet på Brandkärrsvägen i Nyköping. Efter en tid började han märka av en unken doft i lägenheten och befarade att det var mögel. Rickard kontaktade Nyköpingshem, som äger lägenheten, för att reda ut problemet.

– Tack vare en hel del tjatande från mitt håll gjordes en fuktmätning i mitt badrum, men mätningen visade inga tecken på fukt och Nyköpingshem drog då slutsatsen att det inte heller fanns något mögel, säger Rickard Markström.

Rickard började märka av fysiska problem i samband med att han vistades i sin lägenhet.

Artikelbild

| Konstant förkylning och kliande ögon är två av de besvär Rickard fått av att vistas i lägenheten.

– Ögonen kliade, jag var konstant förkyld och hade svårt att andas. Jag fick uppsöka läkare och bodde hos min mamma för att slippa besvären.

Efter en tid gjordes mätningar i fler rum, men återigen hittades ingen fukt eller mögel.

– Då bad jag dem göra en kemisk luftanalys och fick frågan "Vet du hur dyrt det är?" som svar av Nyköpingshem. Inget hände förrän jag drog in kommunens miljönämnd i ärendet, då gick de med på att göra en luftanalys som visade att det fanns en fuktskada någonstans. Då hittade man mögel under köksgolvet och i väggen mellan badrummet och sovrummet, fortsätter Rickard.

En renovering av lägenheten påbörjades i maj i år.

Artikelbild

| Efter en kemisk luftanalys hittades svartmögel i Rickards lägenhet.

– Köket och sovrummet revs ut och delarna ställdes ut i vardagsrummet. De använde inga avskärmningar när de gjorde arbetet och risken är att mögelsporerna har spridit sig till resten av lägenheten, menar Rickard.

Nyköpingshem valde att inte ta några ytterligare prover i badrummet, trots att det är en av de rum Rickard upplever som värst. Efter renoveringen kvarstår både lukten och Rickards hälsoproblem.

Artikelbild

| Delar av lägenheten renoverades, trots det kvarstår både lukt och fysiska bevär.

– Jag har inte fått ta del av några foton eller journalanteckningar som redovisar vad som har gjorts och att det gjorts ordentligt. Jag får bilden av att Nyköpingshem fuskar och tar genvägar för att minska på kostnaderna, säger Rickard Markström.

Johan Eriksson, VD på Nyköpingshem, menar att alla åtgärder är väldokumenterade. Frågorna om varför Rickard inte fått ta del av dokumenten, varför man valde att inte ta några ytterligare prover i badrummet och huruvida man inte märkte av problemen i lägenheten under den renovering som ägde rum innan Rickard flyttade in kan han inte svara på.

– Vad gäller de frågorna har jag inte detaljkännedom och kan inte svara mer precist än att ärendet är väldokumenterat från att det kom till vår kännedom att nuvarande hyresgäst upplever problem.

Nyköpingshem kommer fortsätta utreda problemen i Rickard Markströms lägenhet.

– När en hyresgäst upplever problem i sin lägenhet som tros härröra från själva lägenheten är det självklart att Nyköpingshem fortsätter arbeta med ärendet så långt som bara är möjligt. Detta ärende har varit svårutrett och därför tyvärr även långdraget, säger Johan Eriksson.

Nu har Nyköpingshem i uppdrag att ta reda på varför det finns fukt i hallen, sovrummet och köket till den 19 augusti.

– Nyköpingshem erbjöd hyresgästen först en tillfällig ersättningslägenhet och därefter en permanent lösning i form av en helt annan lägenhet. Hyresgästen avböjde dock båda alternativen. Självklart har vi förståelse för att hyresgästen vill bo kvar i sin lägenhet och arbetar därför även framåt för en lösning, berättar Johan Eriksson.