När det bjöds in till kommunfullmäktigemöte i stadshuset i Nyköping på tisdagen handlade mycket om budget. Desto snabbare gick det att fatta beslut kring olika taxeförändringar i kommunen.

När det gällde lokaltaxa beslutade man att höja taxorna med tre kronor i timmen för samtliga lokaler med timtaxa inom kommunen, med undantag för Träffen, där taxorna nyligen ändrades.

Man bestämde även att taxorna för tillsyn och tillstånd av alkohol och tobak ska höjas. Detta då kostnaderna för handläggningen ökat, men priserna har legat still länge.

De avgifter inom vård- och omsorgsnämnden som inte styrs av maxtaxa, som kommunen själv styr över, höjs med fem procent.