– Själva grundorsaken till att vi avvecklade maskerna var att det inte längre var tillåtet att använda dem och att vi hade behov av att tömma ett förråd, säger Patrik Kullman på Nyköpings kommun. 

Skyddsmask 90 används på regioner och kommuner runt om i landet som komplement till bristande utrustning. Skyddsmasken har tidigare endast varit tillåten för kravallpolis och militär, eftersom den saknat bruksanvisning och CE-beteckning bland annat. Men Nyköpings kommun har slängt sina masker, vilket vi berättat i en tidigare artikel.

Arbetsmiljöverket förbjöd användandet av masken 2018 och hotade kommuner som bröt mot förbudet med vite. Men nu när Nyköping slängt Skyddsmask 90 kan de inte nyttja myndigheternas dispens på skyddsmasken.

– Vi tömde helt enkelt våra förråd på utrustning vi ändå inte fick använda, säger Patrik Kullman.

Men det betyder inte att kommunen saknar skyddsmasker, säger han. 

– Vi har flera varianter av andningsmasker, och de följer de direktiv och märkningar som finns, säger Patrik Kullman.

De rökskyddsmasker som kommunen har är lika bra som Skyddsmask 90 när man byter ut syrgasen med  andningsfilter, och följer Arbetsmiljöverkets regler.

– Vi har bland annat Interspiros senaste modell på andningsmask på våra rökskyddspaket, det motsvarar dykutrustning för rökdykning. På denna mask sätter vi på ett godkänt filter i stället för luften från flaskpaketen, säger Patrik Kullman.