2018 tecknades ett tvåårigt ramavtal mellan Nyköpings kommun och Ryanair som innebar att bolaget ska marknadsföra kommunen, bland annat genom annonser på bokningssajter och exponering i sociala medier.

Målgruppen är internationella flygresenärer som kommer till Skavsta med förhoppningen att de ska få upp ögonen för och besöka Nyköping. 

Enligt en option har kommunen haft möjligheten att förlänga avtalet med ytterligare ett år. 22 november lämnades också en begäran till Ryanair om en förlängning till 14 mars 2021.

– Eftersom avtalet var på väg att gå ut så valde jag att initiera en förlängning, så att vi inte ska stå utan möjligheten att nyttja det om vi skulle vilja, säger Anna Nilheimer, kommunikationschef i Nyköpings kommun.

För 2018 fanns en miljon kronor avsatt för marknadsföringsinsatser via Ryanair. Under 2019 har kommunen däremot valt att inte satsa några pengar på marknadsföring denna vägen.

– Det här är ett ramavtal som ger oss möjlighet till marknadsföring om vi skulle vilja det, och om vi har medel till det. Hur det blir 2020 har vi inte alls tagit ställning till än, men jag vill inte utesluta den möjligheten, säger Anna Nilheimer.

Två veckor efter kommunen begärde en fortsättning av avtalet kom beskedet att Ryanair tillfälligt stänger ner Skavstabasen, vilket innebär en markant nedgång i antalet flyglinjer.

Hur påverkar detta möjligheterna att marknadsföra Nyköping via Ryanair?

– Det kan jag inte svara på, men det är klart att det är beklagligt med neddragningen, säger Anna Nilheimer.