Det var 299 av 349 ledamöter som under förra året röstade igenom den nya lagen som började gälla vid årsskiftet. Kravet gäller på de svenska banker som har en inlåning från allmänheten på minst 70 miljarder kronor. Lagen innebär att bankerna måste ha uttagsautomater och möjligheter att sätta in dagskassor. 

Det nya lagen har också flera regler gällande antal automater och placering på dessa och vilka avgifter och öppettider som är. Lagen innebär bland annat att 99,7 procent av befolkningen ska kunna göra kontantuttag med högst 25 kilometer till en automat. Enligt den ska också 98 procent kunna sätta in pengar inom max 25 kilometers avstånd. 

Tidningen har tidigare skrivit om att de lokala bankerna inom Sörmlands sparbank valt att minska kontanthanteringen på sina kontor. I Oxelösund finns bara automater för insättning och uttag. I Nyköping, Katrineholm och Flen kommer det precis som tidigare gå att använda kontanter även inne på bankkontoren. 

I år ska storbankerna rapportera till regeringen om hur tillhandahållandet av kontanter ser ut i landet. Efter det ska Post och telestyrelsen fastslå reglerna och 2021 kommer lagen att träda i kraft på allvar. Ifall en bank inte uppfyller kraven så riskerar den att få en sanktionsavgift på flera miljoner. Finansinspektionen kommer att besluta om föreläggande och sanktionsavgifter. Syftet med den nya lagen är att se till att kontanttillgången i Sverige är säkrad.