Tidningen har flera gånger skrivit om vård- och omsorgsnämndens budgetunderskott 2019. I oktober var prognosen ett underskott på knappt 22 miljoner kronor. Under sommaren och hösten började arbetet med att få ner kostnaderna för hemtjänsten. Enligt en genomlysning av verksamheten som gjordes av ett externt företag hade hemtjänsten betydligt högre kostnader för varje hemtjänsttimme än jämförbara kommuner.

Nu har förvaltningen börjat titta närmare på nattorganisationen och särskilt boendeverksamheten.

– Det framkom i den genomlysning som gjordes i våras att vi lägger nästan 30 procent av budgeten för äldrevård på nattorganisationen. Vanligtvis så brukar det ta ungefär tio procent av budgeten. Vi håller just nu på och förhandlar med Kommunal om det här, så jag kan inte säga så mycket mer, säger Titti Kendall som är chef för äldreomsorgsförvaltningen.

Är det här en besparing?

– Det handlar om att hålla sig inom den tilldelade budgetramen. Det är givet att när vi gick så mycket back 2019 så kan det inte fortsätta som vanligt. Det är klart att vi har en resa att göra. Genomlysningen konstaterar att vi inte är strukturellt underfinansierade. Det omställningsarbete som pågår är nödvändigt, säger Kendall. 

I höstas såg ni ut att gå mot ett stort underskott för 2019. Har omorganisationen av hemtjänsten gett något resultat?

– Det har gett effekt. Arbetet med bokslutet pågår fortfarande, men jag kan konstatera att vi har lyckosamma månader bakom oss.