Enligt Katarina Enqvist Bolin, enhetschef vid Arbetsförmedlingen i Sörmland, beror den ökade arbetslösheten på att konjunkturläget i Sverige mattats av. 

– En bidragande orsak till den ökade arbetslösheten är att företag och bemanningsföretag där folk är anställda på en kortare tid inte förlängs, säger hon. 

Däremot är det stor regional skillnad mellan de Sörmländska kommunerna. I Gnesta, Trosa och Strängnäs har man väsentligt lägre arbetslöshet än snittet i riket medan man i Eskilstuna och Katrineholm har en högre arbetslöshet än snittet. 

Artikelbild

| Ett sätt för företag att behålla anställda vid en låg konjunktur är att vidareutbilda personal internt på arbetsplatsen så de med lätthet kan gå över till andra arbetsuppgifter.

Pendlingsavstånd och närhet till andra kommuner har en påverkan vilket kan förklara en del av skillnaden mellan den södra delen av Sörmland där det finns en närhet till Stockholmsregionen men även Norrköping och Linköping och det syns i arbetslöshetsstatistiken. 

– Det är även många som hoppas på byggnationen av Ostlänken i Nyköping. Men sedan har kommunerna olika grundförutsättningar Eskilstuna är även en tidigare tillverkningsort där många varit anställda inom processindustrin, säger Katarina Enqvist Bolin.

Men i stort har de flesta personer som redan är i arbete en gymnasieutbildning och körkort men i en låg konjunktur blir företag mindre benägna att anställa, då personalkostnader ofta är en av de största utgifterna för ett företag. För de flesta jobben efterfrågas personer med gymnasieutbildning och körkort. 

Den gruppen av personer kan komma att få det svårare att hitta anställning. Det gör att personer under en lågkonjunktur kan behöva stärka upp sin utbildning för att öka på sina chanser för att få ett jobb. 

I Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta finns en grupp på drygt 2000 personer som saknar grundläggande utbildning och dessa kommer i och med de sämre tiderna för företagen längre ifrån arbetsmarknaden. Den här gruppen består av ungefär hälften inrikes- och hälften utrikesfödda. Kommunen ansvarar för reguljär utbildning så som grundskola, komvux samt yrkesvuxenutbildning och Arbetsförmedlingen ansvarar för yrkesutbildning riktad mot företag. 

– Detta innebär att arbetsförmedling och kommunen behöver jobba tillsammans för att kunna höja utbildningsnivån. Arbetsförmedlingen kan via kontakt med företag eller branschorganisationer slussa personer till områden där kompetens kommer att behövas, till exempel så dröjer det flera år att läsa klart en undersköterskeutbildning, säger Katarina Enqvist Bolin.