Ostlänken-projektet har varit ett återkommande ämne i tidningens spalter de senaste åren. Den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, via Vagnhärad och Nyköping, beräknas stå klar år 2035. 54 miljarder kronor har finansierats, men i april förra året konstaterade Trafikverket att projektet riskerade att bli tio miljarder kronor dyrare. 

I och med det startade myndigheten tillsammans med berörda kommuner en utredning för att försöka få ned kostnaderna. Utredningen är nu klar och visar att en miljard kronor kan sparas in på att hantera överskottsmassor på andra sätt än vad som var tänkt. 

Samtidigt konstaterar Trafikverket att det fortfarande saknas nio miljarder kronor. Framför allt är det sträckan mellan Norrköping och Linköping som sticker i väg kostnadsmässigt. Därför ska myndigheten fortsätta ta fram järnvägsplaner och försöka få ned kostnaderna för den sträckan. 

Artikelbild

| Urban Granström (S), kommunalråd i Nyköping, tycker att Trafikverkets besked är positivt.

Det betyder således att sträckan mellan Järna och Norrköping har fått grönt ljus av Trafikverket. 

– På den delen har vi kommit längst i planeringen och där ligger vi också nära budget. Ska Ostlänken vara färdig 2035 måste vi sätta spaden i jorden någon gång och då börjar vi med den norra delen där vi känner oss mer trygga, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket. 

Nästa steg för den norra delen är att dra i gång upphandlingsprocessen med entreprenadkontrakt. Tanken är att spaden ska sättas i marken någonstans mellan Järna och Norrköping år 2023. 

– Det kommer att bli tydligare under året exakt när de olika etapperna i den norra sträckningen ska påbörjas. Men det är klart att det kan hända saker under projektets gång som gör att det kan ändras på nytt, säger Einar Schuch. 

Dagens besked välkomnas av Urban Granström (S), kommunalråd i Nyköpings kommun. 

– Det är klart att beskedet om att börja bygga är ett jättebra besked, säger han.

Hur ser du på att pengarna ändå inte räcker hela vägen till Linköping?

– Man behöver titta på det fortsättningsvis, men inga projekt blir billigare av att man inte startar. Nu fortsätter vi inom kommunen att arbeta vidare med de vägval som gjorts och det har hittills fungerat bra.

Enligt Urban Granström är tanken att Nyköpings kommun ska påbörja de förberedande arbetena för det nya resecentrumet i höst. 

– Vi är angelägna om att börja så snabbt som möjligt, säger han.