För tredje året i rad står det rätt många miljoner plus på sista raden när Trosa kommun summerar det ekonomiska fjolåret. 

– Vi har jobbat med årliga rationaliseringar enligt styrmodellen sedan 2007, det är ett framgångsrecept, menar ekonomichefen Marlene Bernfalk.

Markförsäljningar och lägre räntor än beräknat har också bidragit till det positiva resultatet, menar hon.

Vad har varit mindre bra ekonomiskt det senaste året?

– 2019 växte vi näst mest i landet procentuellt, det är klart att det ger avtryck i våra verksamheter. Vi har sett volymökningar i skolan bland annat, där måste vi vara jättenoga med budgetdisciplin framöver, säger Marlene Bernfalk.