Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har undersökt om de boende på äldreboendet Häradsgården får vara med och påverka sin vardag, och om de får en "aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra".

IVO har bland annat intervjuat fyra boende, och avslutar nu ärendet utan att peka på några större brister. En av de intervjuade nämnde att viss personal verkar vara stressad, men IVO anser i stort att Häradsgården uppfyller kravet i lagen om att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Myndigheten hittade samtidigt beslut om insatser som inte setts över sedan 2014, och påpekar därför att "dokumentationen bör utvecklas".