– Det vi framförallt vänder oss emot är höghus, bygg lite lägre, luftigt och bevara grönskan, säger Anna Grafford, som bor intill den ytan som är tänkt för det nya bostadområdet Predikanten.

Detaljplanen klubbades igenom den 7 maj i samhällsbyggnadsnämnden och ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut i juni. Till SN den 6/5 säger kommun att byggstarten lär dröja för att de räknar med att planen blir överklagad för att många är kritiska.

–De säger att det här ska bli entrén till Trosa och de vill att den ska vara en stadsmässig, men det här är ju inte ens entrén till Trosa, säger Christian Lövbom.

Artikelbild

| Mattias Grafford, Anna Grafford Christian Lövbom och Nils Edlund är kritiska mot höghusen som ska byggas vid vårdcentralen.

– Frågan är varför man vill ha stadslikmiljö, vi vill att Trosas karaktär av småstadsidyll bevaras, säger Mattias Grafford.

Makarna Grafford flyttade till Trosa för att det är en liten ort med småstadskaraktär. Christian Lövbom flyttade tillbaka från Stockholm av samma anledning.

– Vi har flyttat hit för att det är låga hus, lugna gator och fin natur, säger Anna.

– Vi är inte emot att man bygger, men för att bevara småstadsidyllen vill vi inte att de ska bygga högre än tvåvåningshus, säger Christian.

Artikelbild

| "Vi vill inte ha nagra 5-våningshus här, bygg 2-våningshus, säger Nils Edlund, Anna Grafford Christian Lövbom och är kritiska mot höghusen som ska byggas vid vårdcentralen.

Nils säger att de förordar hållbar tillväxt som matchar första punkten i Trosas översiktsplan från 2015. "Trosas karaktär av småstadsidyll bevaras". Men att det inte stämmer med bygget av Predikanten.

–Kommunpolitiker och kommuntjänstemän har nonchalerat våra synpunkter, de vill inte höra på vad vi säger trots att vi har ett stort underlag och namnlistor, i dagsläget har vi över hundra namn. Vi önskar att många fler skriver under så att vi kan gå tillbaka och visa på att så här många är vi som inte vill ha höghus, säger Anna och Mattias.

– Trosa kommun utger sig för att vara en kommun som inkluderar medborgare och ger oss demokrati och en möjlighet att påverka vår närhet, det här visar motsatsen.

Kommunen har identifierat fyra sakägare bland de närmast boende trots att det påverkar boende i hela området Bäckens Gärde.

–Vi har inte ens blivit sakägare och vi bor i högsta grad i närmiljö, det är inte ens hundra meter, vi kommer titta ut över de här höghusen varje dag och kommunen har inte ens lyssnat på våra synpunkter, säger Anna.

Christian är en av de fyra sakägare och har kunnat överklaga och framföra sina synpunkter.

– Kommunen kallar det själva för ett experimentellt projekt, men det är ett experiment som vi ska titta på i all framtid.