Socialkontoret i Trosa har tagit fram ett förslag till ny handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bakgrunden är kommunens nya styrmodell som politikerna klubbad i höstas, som har lett till att flera planer och riktlinjer nu ses över.

Förekommer det hedersrelaterat våld eller förtryck i Trosa?

– Det är inget utbrett problem men ja, det förekommer. Det finns säkerligen ett stort mörkertal och den här handlingsplanen handlar mycket om beredskap också, säger Graham Owen, socialchef på Trosa kommun.

Artikelbild

| Anne-Marie Norén Offerman, ordförande för Brottsofferjouren i Östra Sörmland.

Hedersproblematik är ett brett begrepp som kan handla om allt från att föräldrar begränsar vilka personer som deras barn får umgås med till dödligt våld med hedersmotiv. Det är problem i den förstnämnda kategorin som förekommer i Trosa, snarare än hedersvåld, men det förebyggande arbetet är fortfarande viktigt enligt kommunen.

Konkret ska planen vara ett hjälpmedel för kommunens anställda, framför allt inom socialtjänsten och skolan som kan komma i kontakt med hedersproblematik. Det är svåra ämnen och avvägningar för personalen, men man ska hellre anmäla än inte göra någonting. Det menar Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare.

– En fördel här i Trosa är att vi har en gemensam nämnd för skola och socialtjänst. Det underlättar samarbetet, upplever jag som har arbetat i andra kommuner också, säger han.

Brottsofferjouren är en av de ideella föreningarna som jobbar med hedersfrågan i Sverige, och de finns representerade lokalt i Trosa via ett kontor i Nyköping. Föreningens bedömning är att kommunerna i östra Sörmland gör ett bra jobb.

– Tyvärr har vi en del såna här ärenden uppe. Det är inte ovanligt. Min uppfattning är att kommunerna är duktiga och gör så gott man kan. De kan sina saker, säger Anne-Marie Norén Offerman, ordförande för Brottsofferjourens lokala förening.

Vad är viktigt att tänka på, tycker du?

– Det handlar mycket om att jobba förebyggande så att folk vågar rapportera. Samtidigt vet vi hur otroligt svårt det är att be om hjälp, och vilket högt pris de som gör det kan få betala. Det är på många sätt en förtroendeskapande verksamhet.

Hedersrelaterat våld har varit en het fråga politiskt de senaste åren, men politikerna i Trosa har hittills inte haft några synpunkter på planen, enligt Graham Owen och Ola Nordqvist. Det återstår att se om det blir någon debatt när planförslaget ska upp till beslut på humanistiska nämnden nästa vecka.