5000 kvadratmeter ska undersökas, och efter det kommer man antagligen göra slutundersökning där man dokumenterar platsen och fraktar bort fornlämningarna –­ om man inte hittar något väldigt spektakulärt.

Karin Beckman-Thoor är ansvarig chef på Kraka kulturmiljö, företaget som kommer utföra utgrävningen åt Trosa kommun. Det var också de som hittade fornlämningen vid två utredningsgrävningar för Ostlänken.

– Vi hittade skärviga brända stenar, som visar att man eldat på platsen, vi hittade en krukskärva och gjorde andra iakttagelser som visade att någon bott här, säger hon.

Artikelbild

| Ett utredningsschakt som visar hur Kraka kulturmiljö grävt små provschakt med grävmaskin.

Utgrävningen börjar i sommar, i augusti.

– Vi kommer hålla på i tre eller fyra veckor. Vi kommer ha grävmaskin som schaktar av i området. Sedan rensar vi fram spår av lämningar med våra verktyg, berättar Beckman-Thoor.

Vad de kommer hitta vet ingen.

– Vid tidigare utgrävningar var det en väldigt liten yta vi tog upp. Det här blir något helt annat. Kanske vi inte hittar mycket alls, eller så hittar vi väldigt mycket. det kan vara allt från hyddbottnar till keramik. Vi är ju faktiskt inte helt säkra på vilken tid boplatsen är ifrån, om det är sen stenålder eller tidig bronsålder. Vi vet inte ens hur stor boplatsen är, säger Beckman-Thoor och fortsätter:

– Jag tycker det är en spännande plats, det finns en stor koncentration av fornlämningar i Vagnhäradstrakten, och det ska bli en väldigt spännande undersökning.