Alldeles vid vägkanten står den brunfärgade Saaben, med hjulen pekande åt olika håll. Framlampan och skärmen är bortagna och vindrutan har fått ett hål genom glaset. Nycklarna sitter fortfarande kvar i tändningslåset. 

Enligt Håll Sverige rent är det inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller förvara den så att den utgör en risk för miljö eller hälsa. Förutom att skrotbilen är nedskräpning, kan den också betraktas som farligt avfall.

–Kalkbrukssvägen har vi på Trafikverket ansvar för. Så om det är så att det är en dumpad bil på vägen och som är trafikfarlig så anmäler våra driftentreprenörer Svevia flytt av fordon. Då kommer en bärgare och tar bort fordonet, säger Robin Johansson projektledare för underhåll av vägar på Trafikverket.

Artikelbild

| Svevia har kännedom om fordonet och kommer att göra en flyttanmälan.

– Vi har ansvaret för att det ska vara rent vägområde, det betyder att det ska vara fritt från dumpade fordon, brända bilar och skräp på vägområdet, säger han

Svevia har kännedom om fordonet och kommer att göra en flyttanmälan. 

–Svevia har tagit bilder av fordonet och märkt ut det och ett underlag om flytt av fordon har upprättas, säger Robin Johansson.

Trafikverket har krav på sig hur fort ett fordon som har blivit dumpat ska flyttas från platsen.

Artikelbild

| Dumpade Saaben i diket.

– Står fordonet trafikfarligt så bör det flyttas omedelbart eller så fort som möjligt, om det försvårar väg– samt vinterunderhållet eller annat arbete på väg, eller om fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn, säger Robin Johansson.