Redan 2016 kom polisen med nya riktlinjer som rekommenderade narkotikasök med hund på skolor i förebyggande syfte. Sedan dess har flera kommuner börjat med just detta. I Trosa inledde kommunen efter vissa förberedelser det här arbetet för ett år sedan.

Sedan dess har tre sökningar gjorts på Trosa kommuns två högstadieskolor Tomtaklint och Hedeby. Något knark har man dock inte hittat.

– Vi har inte vid något tillfälle hittat något som föranlett någon kontakt med polisen, säger skolchefen Mats Larsson.

Artikelbild

| Mats Larsson är skolchef på Trosa kommun.

Genomsökningarna görs utanför skoltid av ett företag som har utbildade hundar och personal.

Trots att man inte hittat någon narkotika har sökningarna med hund varit givande, och något som kommunen kommer att fortsätta med, menar Mats Larsson.

– Det här är något vi gör i förebyggande syfte. Det är ett verktyg bland andra som vi har i lådan. Det ska vara känt av våra elever att det här är något vi kan använda oss av, säger han.

Att ungdomar i högstadieåldern till och från använder narkotika är känt och något som kommunen arbetar mot tillsammans med den lokala polisen.

– Den lägesbild vi har just nu är att det är ganska lugnt, men det gäller att vara snabbfotad.

Socialdemokraterna lämnade i början av 2019 in en motion om att införa obligatoriska sökningar med hund en gång per termin på högstadieskolorna. Den motionen besvaras nu i humanistiska nämnden, där resonemanget är att förslaget i praktiken redan har genomförts.