Det var den 3 juni i år som Trosa kommun införde bevattningsförbud, vilket bland annat betyder att man inte får vattna sin trädgård, tvätta bilen eller fylla sin pool med kommunalt vatten.

Bakgrunden var de låga nivåerna i grundvattenmagasinen, som varit ett problem på flera håll i landet de senaste åren.

Den generösa nederbörden hittills i september tycks dock ha hjälpt till att fylla på magasinen något. Därför hävde Trosa kommun förbudet den 19 december.

– Vi mäter nivåerna var fjortonde dag och nu hade vi ökade volymer två mätningar i rad. Då kan vi släppa på bevattningsförbudet, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef på Trosa kommun, och fortsätter:

– Vi ska inte slentrianmässigt ligga med förbud, det är inte det som är tanken. Det måste finnas nyanser.

Det formella rådet om att vara sparsam med det kommunala vattnet ligger dock kvar. "Vatten är ingen oändlig resurs", konstaterar kommunen.

Någon större risk att förbudet behöver återupprättas den närmaste tiden ser dock inte Hagstedt.

– Grönskan som suger upp mycket av regnvattnet på sommaren är inget problem så här års. Dessutom är folks behov av vatten inte lika stort på vintern som på sommaren.

Gnesta kommun har haft bevattningsförbud i ett och ett halvt år, sedan den 23 juli 2018. Tidningen har inte lyckats komma i kontakt med någon på VA-enheten i Gnesta, men det senaste skriftliga budet från september i år är en påminnelse om att förbudet ligger kvar.