Regeringen satte nyligen stopp för ett mindre bostadsprojekt vid Trosa golfklubb efter en längre tvist som framför allt handlade om översvämningsrisk. En sockelhöjd på 2,3 meter över havsnivå räcker inte för att undvika blöta strumpor i framtiden, menade högsta instans då.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef på Trosa kommun, delar inte regeringens uppfattning.

– Regeringen begärde yttranden från Boverket och MSB, som tenderar att bli försiktiga och generellt hållna. Vi tycker att byggplatsen är lämplig på alla sätt och vis, säger han.

Artikelbild

| Mats Gustafsson

Det räcker med att ta en promenad i Trosas stadskärna för att inse att kommunen skulle få rätt stora bekymmer om havsnivån steg med 2,3 meter.

Vad kan det här få för konsekvenser för Trosa?

– Det är klart att en 2,3 meters höjning skulle ha betydande påverkan, men merparten av befintlig bebyggelse skulle faktiskt klara sig. Det som är viktigt för oss är att titta på ny bebyggelse och där använder vid sedan tidigare 2,3 meter som gräns i våra detaljplaner, säger Mats Gustafsson.

En specifik plats där det kan bli planeringsproblem framöver är reningsverket, där nya bostäder kan bli aktuella när ett nytt verk har byggts. Även området kring Skärlagsvallen ligger på relativt låg mark.

Bör man vara orolig inför framtiden?

– Det är jättesvårt att göra några prognoser, men man ska inte underskatta problematiken. Vi måste naturligtvis tro på det forskningsunderlag som finns, säger Mats Gustafsson.