Trosa kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan som innehåller en långsiktig planeringen av mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är en glimt 10-30 år in i framtiden.

Under januari månad kommer Trosa kommun att ha bemanning av tjänstemän vissa dagar på Trosa stadsbibliotek och på Navet i Vagnhärad, samt kvällsträffar på Navet, Skärborgarnas hus och Sockenstugan. 

– Det här är ett bra tillfälle att komma och prata om översiktsplanen i lugn och ro, för de som inte är bekväma att ställa frågor på stora offentliga möten, säger Linda Axelsson, planchef på Trosa kommun.

Artikelbild

| Linda Axelsson, planchef på Trosa kommun. På kartan kommer kommuninvånaren kunna placera ut grönt och rött lappar.

På biblioteken kommer skärmar med information och kartor vara uppställda. Där kommer det finnas lappar i grönt och rött. På lappen skrivs en kommentar om det var ett bra eller dåligt förslag.

– Förslaget på kollektivtrafiken på Stensundsvägen är ett bra förslag då skriver man en kommentar på en grön lapp eller en röd om man inte gillar det. Sen samlar vi in alla lappar, säger Linda Axelsson. 

Monica Andersson som var på väg att lämna tillbaka några böcker på biblioteket i Vagnhärad, passade på att ställa frågor om infart västra Trosa som kommer att gå i närheten av området där hon bor.

– Jag bor nära där vägen kommer att byggas, så jag vill ha lite koll på hur vägsträckningen kommer att se ut. Blir det mer bebyggelse runt vägen, undrar Monica Andersson.

– Planen föreslår att det är prioriterad grönstruktur och att det inte ska byggas där, svarar Linda Axelsson.