Debatt Vi är många som delar liberala värderingar. Vi förekommer både till höger, i mitten och till vänster av det politiska spektrumet. 

Jag ser mig själv som en högerliberal. Jag ser gärna att samhället garanterar mig rätten att forma mitt eget liv på ett sätt som jag själv bestämmer. Jag är tacksam att leva i ett sekulärt samhälle där jag har rätt att tro på Gud eller låta bli. Jag respekterar andras rätt att utöva sin religion och förväntar mig att inte blir påtvingad deras tro. Jag tror på ett samhälle byggt kring demokrati med fria val, ett samhälle med oberoende domstolar, fria media samt ett byråkratiskt system som garanterar att individen bemöts på neutralt plan. 

Jag ser gärna att staten ägnar sig åt kärnverksamheter som att garanterar bra infrastruktur, bra sjukvård, bra skolor, ett välbemannat polis- och rättsväsende samt utrikespolitik. Att staten utvecklar det allmänna goda, men inte på bekostnad av det privata livet. Jag tror på kapitalismen och den internationella handeln, för den främjar fred mellan länder. Jag tror på de internationella organisationerna och samarbetena.  

Allt detta är under hot. Liberalismen är under attack. Internationellt ser vi hur länder som Polen och Ungern har vidtagit åtgärder som direkt och indirekt medför en begränsning av medborgarnas rättigheter. I Ungern är samhället i dag organiserat på ett sätt som gör att det styrande partiet tillförsäkrat sig maktinnehavet. Det ungerska partiet – Fidesz – beskriver sig självt som konservativt.  Men detta kan mer vara en taktisk manöver. Partiet började sin politiska bana som nationalistiskt och den retorik som används för att driva igenom partiets politik är främst populistisk. 

I Polen har parlamentet nyligen fattat ett beslut som, om det går igenom i senaten, skulle leda till att staten kan sparka domare som motsätter sig rättsliga reformer.

I Västeuropa finns Nato, en försvarsallians som har sett till att freden i Europa upprätthölls, men finns nu sin existens ständigt ifrågasatt av den nuvarande presidenten i USA, Donald Trump. Och WTO, världsorganisationen med ansvar för att lösa handelsproblem mellan länderna, kan upplösas om Trump får sin vilja igenom. De kristna evangelisterna vill se en återställning av hårda kristna normer i USA. Med Trump har abortmotståndarna fått vind i seglen. Kvinnans rätt att fatta beslut om sin kropp är hotad. 

Aldrig någonsin har vi sett en omfattande bred press mot liberala idéer. Det är så mycket som står på spel.