Debatt Nu på torsdag återupptas de samtal om nya stambanor som regeringen påbörjade redan under förra mandatperioden. Det gör vi för att det brådskar med besked, inte minst för att kommuner och regioner sedan länge står i startgroparna. M och KD har tackat nej. Jag beklagar detta och är beredd att lyssna på konstruktiva förslag. Att bygga nya stambanor är alldeles för viktigt för att M och KD ska stå utanför det största industriella projektet i modern tid. Min dörr står öppen.

Det råder inga tvivel om att det behövs nya stambanor. Det är fullt på spåren. Vi måste klara klimatmålen och tåget behöver bli ett reellt alternativ till flyget och bilen. Att vi nu genomför den största järnvägssatsningen i modern tid räcker inte. Nya stambanor behövs för att möta det kraftigt ökande tågresandet, ge möjlighet till mer gods på tåg och öka pendeltågens möjlighet i nuvarande tågsystem. 

Genom byggandet av nya stambanor vidgas också Sveriges arbetsmarknadsregioner i och med att fler kan pendla längre. Det medför också att nya bostäder byggs. Resultatet blir en modernisering av Sverige.

Vi vill se en särskild finansieringslösning. Det innebär att nya stambanor inte kommer att genomföras på bekostnad av andra satsningar i landet såsom Norrbotniabanan och Sydostlänken.

Det är viktigt för Sverige att komma igång som snart som möjligt. Det är därför vi redan nu har påbörjat arbetet med Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm. Nya stambanor kommer bidra till högre pålitlighet i järnvägssystemet som helhet. Det är bra för hela Sverige.

Vårt budskap är tydligt. Nya stambanor behövs. Ett nej till nya stambanor skulle skapa stora problem i tågsystemet under lång tid framöver. Dessutom skulle det allvarligt försvåra Sveriges möjlighet att klara klimatkraven. De är nödvändiga för att vi ska få mer klimatsmarta transporter. Men också för jobb och tillväxt.

Vi måste ställa oss frågan vad frånvaron av investeringar i infrastruktur innebär. Det finns såklart en prislapp för att inte gör en investering. Vi tar ansvar för det största industriella projektet i modern tid. Det byggs bara nya stambanor vart hundrade år.