Debatt Avtalsrörelsen 2020 är igång och kampen om akademiker i välfärdssektorn kommer att bli stenhård.  Nu krävs att parterna gemensamt satsar på kompetensförsörjningen. Alla kommuner och regioner behöver ta fram en långsiktig strategi för att kunna trygga medborgarnas rätt till välfärdstjänster.

 

Ungefär 500 av arbetsmarknadens 670 avtal ska omförhandlas under 2020. Akademikerförbundet SSR som organiserar akademiker med en samhällsvetenskaplig inriktning över hela arbetsmarknaden ser ett enormt kompetensförsörjningsbehov av akademiker.  Inte minst när de gäller de grupper vi organiserar, socialsekreterare, biståndsbedömare, personal- och HR-specialister, samt samhällsplanerare och utredare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppger att de behöver rekrytera över 500 000 medarbetare de närmaste åren. Många av dessa kommer vara akademiker.  Årligen utexamineras ungefär 80 000 akademiker. Även om SKR skulle anställa alla så täcker det ändå inte behovet av akademisk kompetens.

 

De senaste åren har präglats av en mycket hög personalrörlighet. Bara inom kommuner och regioner har vi haft en personalomsättning på över 25 procent bland akademiker och för vissa av våra grupper, som socialsekreterare och biståndsbedömare, över 30 procentDet gör att många av arbetsgrupperna, HR och chefer ständigt arbetar med att rekrytera och introducera nya medarbetare. Det är givetvis bra med nya kollegor men det bidrar till en mycket pressad arbetssituation som många gånger får sjukskrivningar som följd.

 

Kompetensbristen, svårigheten att hitta rätt kompetens och den pressande arbetssituationen har bidragit till att ingångslönerna för nyexaminerade har gått upp.  Men vidareutbildade och erfarna akademiker har inte hängt med i löneutvecklingen. Många gånger skiljer det bara några tusenlappar i lön mellan en ny akademiker och en med 10-15 års erfarenhet av professionellt arbete.

För en nybakad akademiker är det dessutom betydligt lönsammare att söka sig till privat sektor. När det gäller yrken med krav på fördjupad högskolekompetens tjänar en privatanställd akademiker i Södermanlands län i snitt 5 200 kr mer i månaden än en offentliganställd (SCB).

 

Södermanlands län måste börja rusta sig för kampen om kompetensen. Därför ställer Akademikerförbundet SSR följande krav: 

Vi vill se en partsgemensam satsning på kompetensförsörjningen och bättre möjligheter till lönekarriär.

Avlasta chefer och akademiker med administrativt stöd och värdera specialisttjänster högre.

Vi behöver investera i välfärden så vi inte får ett samhälle som slits isär. Här måste regeringen inse allvaret.