Debatt Allt fler kommuner har en brist på äldreboenden. Boverkets senaste undersökning visar att hela 127 kommuner bedömer att de har ett underskott på boenden i år. En ökning med 11 kommuner från 2018. I Södermanland saknar Vingåker, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Flen och Eskilstuna boenden redan i dag. Därtill bedöms behovet inte vara täckt inom 5 år i Vingåker, Gnesta, Nyköping, Strängnäs och Trosa.

I tider då upplevd ensamhet är vanligt bland äldre kan en plats på ett boende vara särskilt viktig. Det är inte rimligt att den som behöver en plats på ett äldreboende ska behöva vänta. En lång väntetid kan vara förödande för den som känner sig otrygg och isolerad hemma. Det innebär också ofta en stor oro och belastning för anhöriga.

Dessvärre underskattas troligtvis bristen på äldreboenden, eftersom många boenden är eftersatta och inte har den standard som krävs. På många håll skulle äldre boenden som inte håller måttet behöva avvecklas. Bristen på platser riskerar att bli akut.

Privata aktörer kan och vill bidra till att bygga fler äldreboenden. Redan i dag spelar Vårdföretagarnas medlemsföretag en viktig roll. Under kommande år väntas privata aktörer stå för hela 40 procent av nybyggnationen enligt Boverket. Potentialen är ännu större. För att fler boenden ska byggas behövs dock en förutsägbarhet kring villkoren i kommunerna. 

Det är en stor investering att bygga ett äldreboende – då måste man kunna lita på att förutsättningarna inte ändras. Man måste kunna räkna med en skälig ersättning och en långsiktighet i villkoren och i relationen med kommunen, för att våga ta risken. Många kommunpolitiker har ideologiska skäl till att inte anlita privata aktörer – det är en inställning som de borde omvärdera.

De kommuner som tar hjälp av privata aktörer har mycket att vinna. Kommunen behöver inte öka sin upplåning, i stället för skattebetalarna står privat kapital för den ekonomiska risken och byggkapital tillförs som inte kommunen hade kunnat tillföra. I tider då alltfler kommuner larmar om en tuff ekonomisk situation är det en väsentlig vinst. Kommunerna får därtill del av de privata aktörernas kompetens när det gäller både kvalitet och kostnadseffektivitet. En enskild kommun som nästan aldrig bygger äldreboenden har inte samma kunskaper som en privat aktör som kanske bygger flera boenden per år. 

De närmaste sex åren behövs 560 nya äldreboenden byggas enligt finansdepartementets prognoser – det innebär omkring ett nytt boende var fjärde dag. Politiker på alla nivåer måste ta bristen på bostäder för äldre på allvar. Skapa förutsättningar för en värdig äldreomsorg under kommande år.