Debatt Enligt Statistiska centralbyrån lever över 300 000 pensionärer under fattigdomsgränsen i Sverige. Ett betydligt högre antal klarar sig något bättre, men har ändå alldeles för dåliga villkor efter ett långt och intensivt yrkesliv. Antalet fattiga pensionärer kommer att bli fler, eftersom pensionssystemet inte är anpassat till den demografiska utvecklingen. 

Regeringens höjning av garantipensionerna med 200 kronor per månad, ungefär sju kronor om dagen, räcker inte. I Sverigedemokraternas förslag till riksbudget tar vi höjd för en ytterligare höjning på 800 kronor per månad, vi har också föreslagit generösare regler för bostadstillägg.

 

Problemet med ett pensionssystem som håller på att urholkas måste dock adresseras brett. I det aktuella budgetförslaget prioriterar Sverigedemokraterna ett slutligt avskaffande av pensionärsskatten, samt ytterligare en generell skattesänkning för både löntagare och pensionärer, till en kostnad för staten på totalt 10 miljarder.

Det som tidigare hette ”trygg ålderdom för alla” har idag blivit den enskildes angelägenhet. Sanningen är att den som har litat på statens pensionssystem får skylla sig själv när det är dags för pension, vilket man borde säga helt öppet.

Därför måste villkoren för privat pensionssparande förbättras. Vårt förslag är ett system för privat pensionssparande, där man inte gör något skatteavdrag vid själva insättningarna och inte drabbas av reavinstbeskattning när man säljer värdepapper, utan i stället betalar en väldigt låg schablonskatt.

 

I dag pensionssparar många i så kallade investeringssparkonton (ISK). Det är fortfarande en bra sparform, men regeringen höjer skatten på detta sparande i små steg. Detta kan liknas vid ett gradvis återinförande av förmögenhetsskatten, med skillnaden att det drabbar alla som sparar, alltså även låg- och medelinkomsttagare. 

Fortsätter denna utveckling minskar incitamenten för sparande, medan det blir mer attraktivt att placera pengar utomlands. Sverigedemokraternas linje är att sänka skatten på ISK till den nivå som rådde före höjningen 2018.

 

Räcker detta för att, på sikt, rädda det svenska pensionssystemet? Nej. Därför vill vi utreda möjligheten att höja pensionsavsättningarna inom arbetsgivaravgiften, samtidigt som den allmänna löneavgiften sänks i motsvarande grad. Det skulle bli kostnadsneutralt för arbetsgivaren, men stärka pensionssystemet.

Vidtar vi inte åtgärder av det här slaget är dagens problem med låga pensioner och ren fattigdom bland äldre bara början.