Debatt Det är nu dryga 20 år sedan svenska språket fick ett nytt begrepp, hedersmord. 19-åriga Pela Atroshi mördades av sina släktingar. Ett par år senare mördas 22-åriga Fadime Sahindal av sin pappa. Gemensamt för de två morden är återupprättande av släktens heder efter att flickorna brutit mot hederskulturen. Pela och Fadimes öden har följts av många fler fram till nu. Familjens självpåtagna rätt att kontrollera, begränsa, styra, välja livspartner, tvångsgifta, könsstympa flickor ja till och med döda den som bryter mot normen står helt i strid med alla upptänkliga konventioner om mänskliga rättigheter. Pela och Fadimes namn har kommit att bli synonymt med offer för hederskultur. Deras öde borde inte följas av fler. Sedan dess har samhället välmenande genomfört undersökningar, inrättat skyddade boenden, utbildat personal i kommuner, sjukvård och rättsväsendet, förbättrat samhällsinformation till nyanlända och på olika sätt försökt att hantera det växande problemet. 

Dessvärre visar senare års undersökningar att många unga flickor och pojkar idag i Sverige tvingas leva med hederskulturens begränsande normer. Samtidigt växer de upp i ett av världens friaste länder vad gäller jämställdhet, religionsfrihet, rätt till utbildning, rätt att försörja sig och rätten att inte utsättas för våld. Helt enkelt rätten att själv bestämma över sitt liv. Ungdomarna, både pojkar och flickor tvingas hantera att de lever i två världar där helt motstridiga normer råder.

Allt våld mot barn är sedan länge straffbart i Sverige, en regel som inte är förhandlingsbar. Ändå är kopplingen mellan fysiskt och psykiskt våld för de som lever i hederskultur påfallande. Sorgligt nog anser sig unga svikna av myndigheter och av vuxna i deras närhet när de väl berättat om sin situation. Beredskap för att hantera hederskulturens konsekvenser behöver utvecklas. Personal som möter barn och unga behöver ges kunskap om hederskultur och förses med stöd och fungerande rutiner för att kunna agera till barns skydd.

Det är därför bra att Nyköpings kommunstyrelse beslutat att ta fram en lägesbild vad gäller förekomst av hedersvåld och identifiera vilka åtgärder som behövs för att agera i skarpt läge och kanske viktigast av allt att komma igång med förebyggande arbete. Till vuxna som tillämpar i hedersförtryck mot barn och unga finns bara ett budskap. I Sverige råder frihet för alla utan undantag. Det kräver vi respekt för av alla utan undantag.