Insändare Lördagen den artonde januari var det ett år sedan Januariavtalet blev verklighet. Jag, och större delar av de borgerliga sympatiserar kommer sent glömma det svek som kom i och med överenskommelsen. Den dagen gick till historien som en fruktad sådan av den ursprungliga och äkta borgerligheten - med all rätta. 

Den tionde januari publicerades en nyhetsartikel på “Omni.se”, där man medgav att Centerpartiet “sträcker ut en hand” till Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta är närmast absurt från Centerpartiets sida. Det vore ett svek mot partierna i sig, och dessutom mot dess väljare att återgå i samarbete tillsammans med Centerpartiet i vissa frågor, när man har vetskap om det faktum att Centerpartiet bröt mot deras egna vallöfte -  och därmed skulle handlingen bli närmast skev. 

I och med det samarbete som Centerpartiet ingår i så existerar det generellt inget större förtroende för partiet - därmed anser jag att det inte existerar något intresse för att åter inleda ett samarbete i vissa frågor. 

I dagsläget är det säkerligen ingen svensk medborgare som har undgått det faktum att relevansen för Centerpartiet som parti har minskat drastiskt under det senaste året - med all rätta, utifrån det förflutna. Jag ser ingen större värdighet i det beslutet och ser definitivt ingen värdighet i en potentiell diskussion mellan Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna angående ett visst samarbete inom vissa frågor. Centerpartiet har valt sin sida. 

Den blocköverskridande politik som stundar idag är en politisk situation som inte är särskilt uppskattad - i synnerhet inte hos den tämligen äkta borgerligheten. Med det som grund så vore det dessutom ett svek av Moderaterna och Kristdemokraterna som borgerliga partier att ingå i ett samarbete med tanke på de handlingar som numera ligger i det förflutna och som uppenbart har fått hela den svenska politiska situationen att förändras. 

Det val Centerpartiet gjorde då, är något Centerpartiet som parti bör stå fast vid och därmed hålla kvar vid. För något bredare förtroende existerar inte. Åtminstone inte inom de äkta borgerliga partierna som en gång tillhörde den forna Alliansen. Som sagt: Centerpartiet har valt sin sida.