Insändare Svar på insändare"Sämst utbud för allmänhetens åkning"publicerad 3 januari.

Tack för din fråga om Rosvallas öppettider för allmänhetens åkning – med klubba. Det kanske tycks snålt med öppettiderna för dem så låt mig förklara.

Först och främst är vår och din statistik inte helt överensstämmande för perioden 20-31 december 2019. Då hade allmänhet med klubba tillgång till isen fem dagar. Allmänhet utan klubba hade tillgång till isen sex dagar, alltså en dag mer. Totalt över 53 timmar.

Under 2019 har Nyköpings kommun brottats med betydande budgetunderskott som också påverkat Nyköpings Arenor. Alla verksamheter har haft kraftiga besparingskrav på sig, dessutom inköps- och anställningsstopp. Ett sätt att få ekonomin i bättre balans har därför varit att åstadkomma hög beläggning på ishallarna vilket inneburit att vi sökt intäkter i form av uthyrda ishallar. Allmänheten betalar naturligtvis ingenting för sina tillgängliga åktider. Det är vårt uppdrag att balansera ekonomin på ett sådant sätt för att kunna hålla hallarna öppna.

Under 2018 hade vi inte samma krav. Då kunde vi under motsvarande period erbjuda sju åkdagar med klubba och sex dagar utan klubba, totalt drygt 62 timmar. Trots detta behövde vi inte dra ner mer än vad vi faktiskt gjort. Hur tillgängligheten kommer att se ut vintern 2020 kan vi inte säga i dagsläget, det avgörs också av kommunens ekonomiska läge men det är förstås en förhoppning att tiderna kan utökas.

Hoppas det ger svar på din fråga och att du hittar någon passande tid framöver att besöka oss!