Insändare Läste en intressant artikel om sjukvården. Lars Taxén, civilingenjör från KTH och docent från Linköpings universitet, har skrivit rapporten "Låt Skottland visa vägen". Slutsatsen blir att den modell med privatisering och sjukvårdsförsäkringar som Sverige anammat inte är rätt väg för att skapa en bra sjukvård för alla.

Det finns en annan väg med sammanhållen och solidarisk sjukvård som är bättre. Ett förslag att förstatliga sjukvården är ju att vifta med rött skynke men, att faktiskt se andra möjligheter måste väl vara ett tecken på mognad? För trots alla privatiseringar så är det ju ett ihållande konstaterande av misslyckanden i vården. Och receptet är hitintills alltid rationaliseringar, privatiseringar, försäkringar. Kanske det är dags att prova en helt annan väg?