Insändare Replik till "Rödgröna felprioriteringar drabbar de utsatta" publicerad 28/12.

M Gillstig (M) fortsätter i SN hävda, att den politiska majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden har dolda syften och på sikt tänker lägga ner Fontänhuset. Lögner blir inte sanningar för att de upprepas. Inte heller denna. Att misstänkliggöra majoritetens vilja att stödja Fontänhuset skadar de mest utsatta. Agerandet är tragiskt.

Majoriteten (S+C+MP) fortsätter att stödja Fontänhuset och verka för politisk enighet som garanterar och stärker verksamheten. Genom de beslut som fattas, samt uppföljning, arbetar vi tillsammans med Fontänhusets styrelse för att skapa långsiktigt trygga villkor.