Insändare Slutreplik till "Om vi slutar flyga vad blir konsekvensen?" Publicerad 30/12.

Stefan Karlsson uttrycker en oro för att människor kommer att förlora sina arbeten på grund av minskat flygresande apropå min insändare om ett Flygfritt 2020.

Det är en befogad oro. Vi svenskar flyger allt mindre och det kommer att leda till (och har redan lett till) färre arbetstillfällen inom flygsektorn. För de människor som drabbas av detta är det förstås väldigt tufft och det finns självklart ingen som gläds åt att någon förlorar sitt arbete. Men vi måste sätta detta i relation till alternativet - om vi inte gör allt vi kan för att lösa klimatkrisen riskerar vi våra barns liv.

Redan idag dör människor till följd av vårt allt varmare klimat och vi har bara sett början. Ska vi lyckas lösa klimatkrisen måste vi omedelbart eliminera alla utsläpp som inte är oundvikliga och att flyga på semester hör inte till dessa. Vi behöver tillsammans hjälpas åt att skapa ett nytt hållbart samhälle och att skapa nya arbeten åt de som tyvärr kommer att mista sina nuvarande.