Insändare Kommunen är ett stort serviceorgan som ska serva medborgarna samt övriga som har ärenden till kommunen.

Både politiker och tjänstemän har att förhålla sig till sina medborgare.

Jag saknar idag ett djupare perspektiv vad gäller kundfokus. Att jobba lösningsfokuserat och se mindre till problem.

Att hela tiden jobba lösningsfokuserat kräver kunskap och förståelse gentemot sin motpart.

Det är politiken som sätter andan i kommunens utövande och förhållningssätt. Här finns ett stort förändringsarbete att genomföra. Jag tror inte att vi kommer dit med mindre än ett maktskifte med ett annat synsätt, förhållningssätt och minskad byråkrati.

Dag Bergentoft

Gruppledare för Moderaterna Oxelösund