Insändare Svar till insändaren "Stoppa inte sjukhusbyggnationerna" publicerad 14 januari.

Sjukhusen i Sörmland är i desperat behov av att moderniseras, någon som moderaterna har krävt i mer än tio års tid. Efter flera års hårt arbete med att övertyga socialdemokraterna om detta fattade dåvarande landstingsfullmäktige år 2013 ett helt enigt beslut om att rusta upp våra tre somatiska sjukhus till en kostnad av 3,1 miljarder kronor. Beslutet innebar att sjukhusen skulle stå färdiga just nu, faktiskt, årsskiftet 2019/20. 

Men i socialdemokraternas vanliga anda så har byggnationerna blivit flera år försenade, styrningen har varit obefintlig, budgeten och tidsplanen har spräckts flera gånger – och nu senast pekar prognosen på att kostnaderna skenar med upp emot 1000 miljoner kr. Det tycker naturligtvis Christine Gilljam inte är något problem, för skattebetalarna kan självfallet rycka ut och betala för socialdemokraternas misslyckade byggprojekt. 

Avtalet som man tecknat med byggföretaget lämnar mycket i övrigt att önska! Man bygger på löpande räkning och får 10 procent i vinst ovanpå alla kostnader man har. Det finns därför inget som säger att prislappen stannar här eller att den nya tidplanen håller. 

Undrar om Gilljam förstår hur mycket 1000 miljoner kronor verkligen är? Det räcker till exempel till att betala för 50 sjuksköterskor – i 30 år (!), något som socialdemokraterna avfärdar med ett fnys och tycker att vi ska lägga på betong istället. Hon har heller inga problem att av dessa pengar går 100 miljoner kr direkt ner fickorna på byggföretagets ägare.  

Många undrar nog hur den styrande majoriteten, som också består av Vård för pengarna och Centerpartiet, ska göra för att rädda sjukvården undan de besparingar som står för dörren. Det saknas nämligen flera hundra miljoner kronor. 

Moderaterna har i flera år krävt tidiga åtgärder för att komma till rätta med bristande effektivitet vilket i sin tur leder till långa vårdköer. Vården blöder och kostnaderna för byggnationerna skenar, och sin vana trogen undviker man att ta ansvar för sina egna tillkortakommanden och skyller allt på oppositionen. Sörmland förtjänar bättre.