Insändare Uttalande rörande kompetensväxling i Gnesta kommun. De styrande i Gnesta har beslutat att kompetensväxling ska ske i skolverksamheten i Gnesta kommun.

Att detta ska ske är i sig ett mycket bra initiativ. Sättet det har skett på är inte fullt lika bra. Ärendet har behandlats genom BoU, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt konstens alla regler. 

Det som dock aldrig funnits beskrivet på ett förståeligt sätt är hur denna kompetensväxling ska ske. Det som nu sker är att uppsägningar äger rum i skolverksamheterna, anställda som jobbat inom Gnesta kommun i många år sägs upp.

Vad är det för personalpolitik? Var ska Gnesta kommun få tag på utbildad personal att fylla alla dessa vakanser omgående, vad kommer detta att kosta i slutänden? Därför är Vänsterpartiet i Gnestas ståndpunkt att all kompetensväxling bör ske genom fortbildning av personal, att höja kompetensen hos redan anställda i Gnesta kommun.