Insändare Angående artikeln "Hummer och champagneflaskor i sopberg" publicerad 10/1.

En rapport i fredagens (10/1) SN beskriver hur en återvinningsstation i Vagnhärad skräpats ner med osorterade sopor. Sådant oskick ser man tyvärr alltför ofta, beklagligt nog.

För att återvinningsstationerna skall fungera på avsett sätt, krävs ett visst mått av samarbete mellan allmänheten och de ansvariga för återvinningen. Det är inga orimliga krav som ställs på "kunderna" som lämnar sitt avfall. Några oöverstigliga hinder kan det inte vara att sortera enligt de anvisningar som finns.

Å andra sidan bör det finnas en viss förståelse för dem som tvingas ställa korrekt sorterat material på marken, när behållaren är full. Att kryssa omkring för att hitta behållare som inte är fyllda, är inget alternativ.

Dessutom måste miljön i området kring återvinningsbehållarna vara sådan att man slipper klafsa omkring i lervälling, vilket till exempel förekommer i Västra Fän-området i Trosa. Detta är klart oacceptabelt.